Saturday, July 12, 2014

Something about me


I found these pictures of me from the last year’s fall. 
These photos were taken just for fun but they led me to think of this 
one fact about me that I haven’t told yet.

Löysin nää kuvat viime vuoden syksyltä. 
Kuvat on otettu ihan muuten vaan, mutta niistä tuli mieleen 
yks juttu musta, mitä en oo vielä kertonut.

When I was 16 years old and still in 
high school I was a lead singer in a heavy rock band. 
That was a short phase of my life which lasted about six months. 
By that time my love and passion for music grew hard and I started to realize 
what kind of artist I wanted to be and what kind of music I wanted to create.

Kun olin 16-vuotias ja vielä lukiossa, olin laulaja heavy-rockbändissä. 
Tää oli aika lyhyt vaihe mun elämässä, joka kesti noin puoli vuotta. 
Silloin mun intohimo ja rakkaus musiikkia kohtaan kasvoi hurjasti ja aloin ymmärtää millainen artisti halusin itse olla ja millaista musiikkia halusin luoda.

I also wrote soooooo many songs in years 2008 and 2009. 
I love songwriting and I still remember my very first song 
which I wrote at the age of eight.

Tein ihan älyttömän monta biisiä vuosina 2008 ja 2009. 
Rakastan säveltämistä ja biisien kirjoittamista ja muistan edelleen 
mun ensimmäisen biisin, jonka kirjoitin kahdeksanvuotiaana.

Some day you’ll hear my songs.

Joku päivä kuulette mun musiikkia.


Here’s a good song which I remember listening and singing along every time 
my dad took me to kindergarten when I was little. I still enjoy listening this.

Tässä on hyvä biisi, mitä muistan kuunnelleeni ja laulaneeni mukana joka kerta, kun isäni vei mua pienenä päiväkotiin. Nautin edelleen tän kuuntelemisesta.

Have a great day!

Viettäkää ihana päivä!


No comments:

Post a Comment