Tuesday, January 5, 2016

News: My own website


This is the last post on ikkelandia because today I have 
released my own website which also includes my new blog.

The blog starts right where I leave things here: the same girl, 
same passions, and the same lifestyle – only a new address.

See you here!


Tää on viimeinen kirjoitus ikkelandiassa, koska just tänään 
oon avannut mun omat nettisivut, jotka sisältää myös mun uuden blogin.

Blogi jatkuu siitä mihin täällä jäädään: sama tyttö, samat intohimot 
ja sama elämäntyyli – ainoastaan uusi osoite.

Nähdään täällä!


facebook     bloglovin’     instagram     youtube

Monday, January 4, 2016

Stay tuned for tomorrow !


Tomorrow is time for change! Stay tuned.

Huomenna mulla on muutoksen aika! Pysykää kuulolla.


facebook     bloglovin’     instagram     youtube

Sunday, January 3, 2016

Dreaming out loud

Show day, everyday! 

I have realized something very significant during my lifetime: It’s important to dare to dream out loud. I have done this for a long time now but during the last year 
I have bravely started to speak about my dreams also to new acquaintances 
and to my friends who I haven’t told about my dreams openly, and I have 
even casually told some random people what I’m up with my life.

Oon huomannut tässä elämäni aikana yhden aivan todella merkittävän jutun: 
On tärkeää uskaltaa unelmoida ääneen. Sitä mä oon tehnyt jo pitkään, mutta viimeisen vuoden aikana oon rohkeasti alkanut puhumaan unelmistani myös 
uusille tuttavuuksille sekä ystäville, joille en ole aikasemmin haaveistani 
avoimesti kertonut, ja jopa ihan vaan hyvänpäivän tutuillekin oon 
kertonut, mitä elämässäni aion.

My first promo shoot at 11 years old. © Riitta Ruusu

I feel like I have overcome an obstacle of some kind, which I haven’t been able to do before and now that I have passed it a lot of great thing have started to happen.

I think that everything has been affected by the fact that I have on some level found myself as an artist. I pretty much know what and how I want to do and with whom. 
I can also keep my mind open for new people, opportunities and ideas.

Tuntuu kuin olisin ylittänyt jonkun esteen, johon en ole ehkä aiemmin 
kyennyt, ja kun este on nyt ylitetty, asioita on alkanut tapahtua kunnolla.

Luulen, että kaikkeen on vaikuttanut se, että oon jollain tasolla löytänyt itseni taitelijana. Tiedän aikalailla mitä ja miten haluan tehdä sekä kenen kanssa. Osaan myös pitää mieleni avoimena uusille ihmisille, mahdollisuuksille ja ideoille.

Songwriting session many years ago

I have boldly taken the control of my own happiness and started to implement 
my dreams. Dreaming is vital for me and all dreams do not need to come true, 
at least the way which I’ve imagined them but I feel like no dream is useless. 

I have repeated my dreams in my mind so many times that when I actually started to make things happen it feels like there no end to it. This feels absolutely amazing.

Oon rohkeasti ottanut oman onneni ohjat käsiini ja lähtenyt totetuttamaan unelmiani. Haaveilu on elintärkeää ja kaikkien haaveiden ei tarvitse toteutua, ainakaan täysin kuten ne on kuvitellut, mutta koen, että mikään haave ei ole kuitenkaan turha. 

Oon toistanut mielessäni niin moneen otteeseen unelmiani, että kun vihdoin 
lähdin kongreettisesti toteuttamaan niitä, ei loppua tunnu tulevan. 
Tää on aivan mahtava tunne.


facebook     bloglovin’     instagram     youtube